Bibliotek

Skolans bibliotek ligger centralt beläget vid ”Solingången”. Här finns ett stort utbud av barn- och ungdomslitteratur från bilderböcker över skönlitteratur i olika genrer till faktaböcker, lättlästa böcker för olika åldrar och ljudböcker. Vi har också tidskrifterna Bamse, Kalle Anka och Kamratposten.

Forskning visar att det finns ett tätt samband mellan elevers läsutveckling och tillgång till böcker och för att möta detta behov köps det varje termin in nya böcker till biblioteket. I skolan kan man söka efter biblioteksböcker i programmet Book-IT. Välj mellan bokens titel, författarens namn (efternamn, förnamn) eller ett visst tema. 

Skolan har nedladdningstillstånd från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier - www.mtm.se) och kan ladda ner talböcker till elever med läs- och skrivsvårigheter.

Bibliotekarie 

I biblioteket tjänstgör bibliotekarie Kristina Sparrdal. Det är öppet runt lunch måndagar och torsdagar från 09:30 till 13:30. Övrig tid kan elever besöka biblioteket med klassläraren eller annan personal.

Lånevillkor

Biblioteket är digitaliserat, alla böcker är inlagda i ett datasystem och all utlåning sker via dator med ett personligt lånekort som eleverna får i årskurs 1.

Lånetiden är normalt fyra veckor och högst 3 böcker i taget. Återlämning sker antingen till bibliotekarien under öppettiderna eller i återlämningsfacket utanför biblioteksdörren när biblioteket är stängt. Det går att förlänga ett lån om man inte hunnit läsa ut sin bok. Ta med både bok och lånekort till biblioteket. Detta gäller under förutsättning att boken inte är reserverad av någon annan.

Vid Försening

Blir böckerna försenade får man först en påminnelse. Om böcker skadas eller tappas bort ska de ersättas med likvärdig bok eller genom inbetalning till bibliotekskontot. Ingen återbetalning sker även om boken senare kommer tillrätta.

Välkomna till biblioteket!

Dela: