Elevhälsa

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt. Vi arbetar förebyggande, vi följer barnens hälsoutveckling samt erbjuder regelbundna hälsokontroller, vaccinationer och särskilda insatser.

kontakta skolhälsovården

Elever och vårdnadshavare kan på eget initiativ söka skolhälsovården när så behövs. Eftersom skolhälsovårdens uppdrag främst är förebyggande utför vi endast enklare sjukvård och hänvisar därför ofta till landstinget för vård.

Skolsköterskan Birgitta Kornerud Bechtel hittar ni i Hus C, i samma byggnad där expeditionen och biblioteket finns, måndag + tisdag samt torsdag + fredag, kl. 08:00 – 15:00.

Skolläkaren Malin Arwidsson finns på nälstaskolan ca. 3 dagar i månaden, oftast fredagar. Tid bokas via skolsköterskan.

Skolhälsovårdens program,  förskoleklass- årskurs 6

Förskoleklass:

En hälsodeklaration från vårdnadshavaren och tidigare hälsoundersökningar gjorda på BVC ligger till grund för vår planering. Barn och vårdnadshavare träffar skolläkaren och skolsköterskan. Barnets längd- och viktutveckling kontrolleras och vaccinationer ses över och kompletteras vid behov så att barnet får ett fullgott vaccinationsskydd. Skolsköterskan utför även en synkontroll med på varje barn. Barn som är födda från år 2002 och senare vaccineras mot mässling-påssjuka-röda hund.

Förutom hälsoundersökningen är det viktigt att prata om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan tar därför in lärarens bedömning av hur den första tiden i skolan har fungerat.
Skolsköterska och skolläkare finns på plats för att bevaka barnens behov ur ett medicinskt perspektiv.

Skolår 1:

Särskild hörselsköterska kontrollerar hörseln.

Skolår 2:

Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen.

Skolår 4:

En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren. Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen och rygg. Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan.

Skolår 5:

Flickor födda 1999 och senare erbjuds vaccination mot livmoderhalscancer (2 doser).

Skolår 6:

Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen och rygg.