Elevråd

Elevrådet samlas en gång varannan vecka (udda veckor) i biblioteket. Där diskuterar vi frågor som rör elevernas utbildning och deras upplevelse av sin skolgång. Eleverna kommer in med synpunkter och frågor som de samlat in genom klassrådsmötet. Vi samlar ihop alla synpunkterna och frågorna som vi sedan dokumenterar centralt och delar ut till alla berörda.

Elevrådsstyrelsen består av elever som går i årskurs sex.

Dela: