Förskoleklasser

Förskoleklasser

På Nälstaskolan har vi fyra förskoleklasser fördelade i två olika hus. Fritidsverksamheten bedrivs i samma lokaler som förskoleverksamheten. Förskolans verksamhet som är förlagd på förmiddagen omfattar fyra timmar inklusive lunch.

Social träning

Vi lägger stor vikt vid elevernas sociala träning såsom:

  • att lära eleverna att umgås i grupp

  • att utveckla deras empatiska förmåga
  • att lyfta fram olikheter på ett positivt sätt
  • att lära eleverna att respektera varandra i klassen
  • samt andra elever och vuxna som de möter på skolan.

Trygghet

Eleverna ska känna sig trygga i klassen vilket är nödvändigt för att inhämta kunskap. För att ge eleverna en så god start som möjligt i första klass är en smidig övergång från förskoleklass till år ett av största vikt.

Lek och inlärning

Leken genomsyrar vårt arbete, det skall finnas stort utrymme för lek. Vi arbetar med att hjälpa eleverna att utveckla den språkliga medvetenheten, som är grunden för läs- och skrivinlärning. Detta gör vi genom att dagligen använda oss av språklekar bl.a. enligt Bornholmsmodellen. Vi arbetar med att lyfta fram matematiken i vardagen, där vi vill att eleverna ska reflektera över räkneproblem och laborera matematik. Allt på ett lekfullt och lustfyllt sätt.

Genom ett omväxlande arbetssätt med skapande verksamhet, musik, drama, dans, natur och lek vill vi lyfta fram elevernas olika förmågor och ge dem möjlighet att bearbeta kunskap på många olika sätt.

Rörelse

Här på Nälstaskolan satsar vi på att tillgodose elevernas rörelsebehov då vi anser att rörelse är grunden till en lustfylld skola. Eleverna har ett stort rörelsebehov som behöver tillgodoses och stimuleras genom meningsfulla och roliga aktiviteter. Till det kommer också schemalagda idrottstimmar med våra idrottslärare.

Vi vill möta eleverna på deras nivå och stärka dem i sin identitet och utveckling och det vill vi göra i ett nära samarbete med hemmet.

Dela:
Kategorier: