Fritidshem

Vår Fritidshemsorganisation

Alla elever på Nälstaskolan erbjuds fritidshem och öppen fritidsverksamhet (mellanstadieklubb). Skolbarnomsorgen består av nio fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

En öppen fritidsverksamhet (mellanstadieklubb) får erbjudas eleverna från och med det år de fyller 10 år och till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Skillnaden i korthet blir att det inte finns några fasta grupper och att familjerna själva avgör om eleverna behöver omsorg eller inte för varje dag. De elever som väljer att vara på vår mellanstadieklubb anmäler själva närvaro och hemgång varje dag. En avgift på 800 kr per termin faktureras. (200 kr i månaden för september - december och februari - maj, mellanmålet ingår).

Mellanstadieklubb

Nälstaskolan erbjuder tills vidare mellanstadieklubb i parkleken Starbo's lokaler. Parkleken ligger i Starboparken. Anmälan till mellanstadieklubben görs genom ett e-postmeddelande till Anna Sandberg (anna.maria.sandberg@stockholm.se) med elevens namn, klass och personnummer. Det är även möjligt att anmäla via en blankett som lämnas in till skolans expedition. Klicka här för att ladda ned och fylla i blanketten.

Hur vi jobbar

På våra fritidshem arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet i syfte att komplettera utbildningen och att erbjuda eleverna en meningsfull och lärorik fritid. Vi planerar och erbjuder våra elever ett brett register av aktiviteter som de kan välja att vara en del av. Grupplekar, turneringar, utflykter och andra aktiviteter är vanliga inslag i våra planeringar. Samtidigt finns det utrymme för våra elever att initiera och utveckla egna lekar och aktivieter inom ramarna för våra resurser.

Morgon- och kvällsomsorg

För de elever som behöver omsorg före 08.00 och efter 17.00 håller fritidshemmet Trean öppet mellan 06:30 och 08:00 på morgonen och mellan 17:00 och 18:00 på kvällen. 16.50 går den ordinarie personalen med eleverna till kvällsfritids på fritidshemmet Trean. På kvälls- och morgonomsorgen arbetar personal från de olika fritidshemmen. Trean är den fritidshemsavdelning som ligger vid den "lilla" skolgården. Kontaktuppgifter till de olika fritidshemmen hittar du här.

Skollov

Då det är skollov erbjuder Nälstaskolan verksamhet för de elever som behöver det. Inför varje lov skickas anmälningsblanketter ut till eleverna (i pappersform eller elektroniskt).

Dela: