Hälsodiplomering

HÄLSOcoachen informerar
Nälstaskolan - Sveriges första hälsodiplomerade skola
Arbetsplatser för vuxna har länge kunnat bli hälsodiplomerade. Korpen - Svenska Motionsförbundet har satt upp en rad kriterier som arbetsplatserna ska uppfylla när det gäller hälsa och friskvård. Nälstaskolan har framgångsrikt arbetat med friskvård under flera år. Under arbetets gång var det naturligt för oss att även eleverna engagerades. Hälsodiplomeringen handlar om trivsel, mat och motion. Fysisk aktivitet går som en röd tråd genom skolans arbete.

Förutom de vanliga idrottstimmarna försöker vi ge eleverna extra rörelse minst en gång i veckan. Då är det "röris" eller ”vägra sitta still” som gäller. Dessa är varianter på gympapass för eleverna. På rasterna ordnas ofta olika aktiviteter som dans och lekar. Alla elever är också med i "miljakten" där de samlar mil tillsammans genom att gå eller springa en slinga på 600 meter.

Som en del av satsningen på hälsa har skolan också tagit initiativ till att eleverna ska gå eller cykla till skolan i stället för att åka bil. Den omfattande fysiska aktiviteten har gett eleverna bättre förutsättningar att fokusera på skolarbetet när de sitter stilla i klassrummet.

Förutom att barnen mår bättre har de också uppnått bättre resultat i de nationella proven i matte, engelska och svenska.

Utöver satsningen på fysiska aktiviteter satsar Nälstaskolan på goda kostvanor. En dietist från Huddinge sjukhus har besökt skolan och föreläst om kost och näring. Dessutom har skolan ett matråd som består av lärare, föräldrar, elever och husmor och man strävar efter att maten ska innehålla mycket grönsaker och fibrer. På fritids är söta mellanmål som krämer och vitt bröd utbytta mot frukt och grovt bröd.

I november 2005 blev skolan Hälsodiplomerad för första gången och arbetet med trivsel, mat och motion fortsätter oavbrutet. När diplomeringen löper ut ska vi försöka kvalificera oss för ett nytt.

Dela:
Kategorier: