Elevhälsoteamet leds av rektor och består av specialpedagoger, skolsköterska och skollärare.