Betygsstress

I årskurs 6 börjar man få betyg, och det är inte ovanligt att eleverna känner sig stressade. I en undersökning där tio elever svarade på ett antal frågor, svarade sju av tio att de är stressade över betygen. Många har också höga krav på sig själva, vilket kan vara en anledning till stress. Vi frågade några elever om hur de känner inför betyg och läxor.

- "Det är för mycket läxor. Man borde istället ha läxhjälp i skolan, så att fritid är fritid och att läxarbetet görs i skolan." 

Det är vanligt att det blir för mycket läxor när man börjar få flera olika lärare och alla lärare ger läxor i just sina ämnen. När betygen kommer är det många som börjar jämföra sig med andra. 

- "Det är lätt att man jämför sina betyg men andras och att man kan bli besvikan över att bra betyg för att någon annan fick ett bättre."

Flera av eleverna tycker att det är för mycket läxor/prov, att man borde göra läxarbetet i skolan tex. genom läxhjälp och att det borde vara färre eller inga läxor alls.

- "Vi har haft ett prov i veckan i tre veckor, det är bara för mycket. Särskilt eftersom man har läxor i andra ämnen samtidigt."

Betygen blir jobbiga för många och det är inte ovanligt att känna stor press. Lärare som läser detta, hjälp oss så mycket som ni bara kan med läxorna och visa vad som krävs för de olika betygen och det kommer bli super!

Dela: