Ombyggnation av skolan

Tiden för arbetet sträcker sig från våren 2015 till hösten 2019.

Nälstaskolan håller på att byggas ut för att möta ett ökande behov av elevplatser i Hässelby-Vällingby. Skolans verksamhet skall öka med en parallellklass i varje årskurs och får därmed ytterligare 278 elevplatser.

Under byggtiden kommer delar av skolan att evakueras för att möjliggöra byggnation av skolan samt för att bygget inte ska innebära någon fara för verksamheten. 

Detta har utförts

Arbetet började i april 2015 med att evakuera paviljong M för att ställa upp en ny, större paviljong till skolstarten HT-2015. Övriga paviljonger har också demonterats och idrottsbyggnaden och Hus H som innehar fritidsklubb har rivits för att göra plats åt de nya byggnaderna.

Under hösten 2015 påbörjades byggnationen av den nya, större idrottsbyggnaden. Idrottsbyggnaden står nu färdig.

Hit har vi kommit 

Byggnation av nya skolbyggnaden, Hus K, samt utbyggnad av Hus F, där expedition och elevhälsa kommer vara, startades i januari 2016 och kommer att stå färdig till starten på VT-2018.

De befintliga Husen A-E kommer att renoveras. Detta startar våren 2018 och är fullbordat våren 2019.

Till sist kommer evakueringspaviljongen att rivas och skolgården färdigställas där paviljongen har varit. Detta pågår from våren 2019 till hösten 2019. Hösten 2019 är om- till och ny-byggnationen av Nälstaskolan färdig.

Vill du veta mer?

Vi har lagt upp ritningar och information som visar hur det kommer att gå till. Vi kommer att få nya byggnader samtidigt som våra gamla kommer att bli renoverade. Ta gärna en titt på ritningarna och se hur den nya skolan kommer att se ut. Du kan klicka upp ritningarna genom länkarna till höger, under rubriker relaterade dokument.

På föräldraföreningens hemsida kan du läsa frågor och svar från styrelsens möte med skolledningen. Du hittar länken till höger under "Relaterade länkar".

Dela:
Kategorier: